Donație de 23 de laptopuri, datorită proiectului ,,Centrul Digital Educaţional în Republica Moldova”

IPLT » Vasile Vasilache» oraşul Chişinău, a beneficiat de 23 laptopuri, datorită proiectului ,, Centrul Digital Educaţional în Republica Moldova,,, implementat  de către  YMCA Moldova, având ca obiectiv să sporească egalitatea digitală în rândul tinerilor.
Consiliul elevilor al IPLT » Vasile Vasilache» transmite sincere mulţumiri YMCA  Moldova pentru generoasa donaţie de laptopuri, care va contribui la dezvoltarea unui Centru Educaţional în dezvoltare digitală. Această iniţiativă va spori accesibilitatea tinerilor, elevilor şi profesorilor la tehnologiile informaţionale de înaltă calitate.
Prin urmare, dispozitivele sunt folosite pentru a îmbunătăţi abilităţile digitale ale elevilor, pentru a pune în aplicare proiecte şi pentru a dezvolta parteneriate educaţionale prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC).