Echipa managerială

  Membrii echipei manageriale responsabili de gestionare a procesului educaţional şi bugetar în anul curent de studii:

1. Bălănel Vera, director, magistru în managment educaţional, grad managerial Doi, grad didactic Doi;
2. Băţ Iulia, director adjunct pentru instruire la clasele primare, grad didactic Superior;
3. Chicu Dorina, director adjunct pentru instruire;
4. Punga Cristina, director adjunct pentru educaţie;
5. Filipenco Mihai, director adjunct pentru probleme de gospodărie;
6. Micleuşanu Nataliacontabil-şef;

Direcţiile de acţiune a echipei manageriale, pentru anul şcolar în curs, sunt:

  • Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional care să corespundă standardelor de calitate;
  • Realizarea unui management educaţional al cărui scop să fie educaţia centrată pe elev;
  • Reducerea absenteismului şcolar;
  • Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, ţinând cont de perspectiva socio-economică şi de relaţia cu comunitatea;
  • Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării personalităţii elevilor (educaţie complementară, consiliere şi orientare şcolară şi profesională);
  • Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare susţinerii elevilor capabili de performanţă;
  • Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor;
  • Stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde naţionale şi europene.                                                                         
2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019

Cadre didactice – 47

Cumularzi – 5

Gr. didactic superior – 3

Gr. didactic unu – 11

Gr. didactic doi – 22

Tineri specialişti – 5

Diriginţi – 26

Clase – 26

Elevi – 683

Cadre didactice – 44

Cumularzi – 7

Gr. didactic superior – 4

Gr. didactic unu – 10

Gr. didactic doi – 28

Tineri specialişti – 6

Diriginţi – 26

Clase – 26

Elevi – 689

Cadre didactice – 44

Cumularzi – 7

Gr. didactic superior – 5

Gr. didactic unu – 10

Gr. didactic doi – 28

Tineri specialişti – 6

Diriginţi – 26

Clase – 26

Elevi – 689

Cadre didactice – 42

Cumularzi – 6

Gr. didactic superior – 4

Gr. didactic unu – 9

Gr. didactic doi – 20

Tineri specialişti – 4

Diriginţi – 26

Clase – 26

Elevi –  670

Cadre didactice – 46

Cumularzi – 4

Gr. didactic superior v 4

Gr. didactic unu – 9

Gr. didactic doi – 30

Tineri specialişti – 3

Diriginţi – 26

Clase -26

Elevi – 678