Misiune – Viziune

Misiunea liceului:

Asigurarea unui mediu şcolar incluziv prin parteneriate educaţionale durabile şi funcţionale, în care să aibă acces toţi copiii din comunitate; promovarea educaţiei de calitate prin formarea de competenţe şi  valori la elevi, astfel încât să fie capabili să răspundă exigenţelor societăţii în schimbare.

Viziunea:

Monitorizarea dezvoltării profesionale a corpului didactic pentru aplicarea eficientă a documentelor şi politicilor educaţionale, asigurând educaţia de calitate prin:

  • extinderea practicilor educaţiei incluzive;
  • iniţierea proiectelor educaţionale locale cu suportul comunităţii;
  • aplicarea noilor tehnologii didactice, informaţionale şi comunicaţionale pentru a forma personalităţi integre, active, sociale şi creative.