Rezutate olimpiadă

Rezultatele elevilor premianţi:

Disciplina Clasa Numele, prenumele profesorului Locul ocupat
Sector Municipiu Republică Internaţional
I II III M I II III M I II III M I II III M
Matematică IV-B Apolschi Inga 1
atematică I-a Tihon Oxana 1 12 1
Matematică I-a Slipenski Tatiana 8 7
Matematică II-a A Băţ Iulia 13 3
Matematică II-a Gîrlea Carolina 3 9
Matematică IV-a Feghiu Viorica 14 1
Matematică VIII-a Băbălău Angela 5 2
Matematică VI-a Băbălău Angela 1 7 3
Matematică VII-a Băbălău Angela 1 12 1
Matematică V-a Mereuţă Sv. 6 8
Limba şi literatura română II-a A Băţ Iulia 14 3
Limba engleză II-a A Suru Larisa 8 3 1
Educaţia plastică  II-a A Băţ Iulia 14
Educaţia plastică VI-A Doroşchevici Iustina 1
Fizică VII-a B, A Gaiu Ira 1
Istoria românilor şi universală XII-a B Decuseară Alexandra 1 1
Tehnica turismului (echipele mică/mare) I 1 1 1
Biologia X-A Casian Rodica 1 1
Conferinţa ştiinţifico – practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă” IX-B Lungu Angela 1